Ave Maria

Mijn naam is Gabriël. Ik dien de Heer

die jou met zijn genade zal omgeven;

een zoon wordt in jouw moederschoot geweven:

vrucht van de Geest, niet van geslachtsverkeer.

 

Hij zal als koning zitten op de troon,

tot redding van wie blind is en verloren.

Uit jou, Maria, wordt het Licht geboren.

Het kiest de weg die leidt van kruis naar kroon.

 

De engel  gaat Maria nu verlaten.

De hemel heeft de aarde aangeraakt

en haar een blijde boodschap nagelaten.

 

Ontroerd door wat haar is bekendgemaakt,

dringt tot haar door dat afzien niet zal baten.

Dan prijst zij Hem die trouw over haar waakt.

 

Janssien Deijl