Opstanding

“Hij is hier niet, want hij is opgestaan.
Dat zei hij toch; u had het kunnen weten.
Bent u zijn woorden nu al weer vergeten?
Het is nu met zijn lijdenstijd gedaan.”

De engel Gods ontsluit het lege graf
dat uitzicht biedt op vol en eeuwig leven.
“Zeg, dood, waar is uw prikkel nu gebleven?
Gedolven is uw graf, uw tijd loopt af.”

De mensen die het voor zichzelf verknolden,
wordt liefdevol en kosteloos, na spijt,
schuld van vandaag en morgen kwijtgescholden.

Wie wil er nu niet worden vrijgepleit
en juichen dat zijn kwaad niet wordt vergolden?
Sta op en leef het paasfeest toegewijd.

Janssien Deijl

Maart: Jezus is opgestaan

In de maand maart staat het paasevangelie centraal.
Jezus zweet bloed en vraagt zijn Vader of het oordeel aan hem voorbij kan gaan. ‘Maar niet mijn wil, maar de uwe geschiede.’ Jezus schikt zich in de wil van zijn Vader en wordt in de hof van Gethsemane door de kus van Judas verraden en gearresteerd. Jezus wordt gegeseld en op bevel van Pontius Pilatus aan het kruis genageld. Wanneer hij sterft treedt er een aardbeving op en scheurt het gordijn in de tempel in doormidden.

Na drie dagen staat Jezus op uit de dood. Het graf waar hij in lag is leeg en de steen weggerold. De eerste persoon aan wie Jezus zich laat zien is Maria.

Dit bijbelverhaal staat in Lucas 23:26-24:12