Mozes

Drie maanden jong,
en wat hem staat te wachten,
weet hij nog niet.
Hij sluimert in het riet:
prins in de dop.
Straks zal hij overnachten

bij farao’s kind
dat hem wil adopteren.
Als moederlief
haar zoon, haar hartendief
gevoed heeft, mag
hij aan het hof verkeren:

hol van de leeuw.
Hij draagt er onverschrokken
zijn naam die luidt:
ik, prinses, heb hem uit
het water van
Egyptes Nijl getrokken.

Vijf vrouwen aan
de wieg van zijn jong leven
zijn redders in
de Koninklijke zin:
door liefde en
barmhartigheid gedreven.

Janssien Deijl

Hoe de kleine Mozes gered werd

Het bijbelverhaal dat in oktober in de spotlights staat, vind je in Exodus 2: Mozes in de Nijl.

Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. 2 Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang. 3 Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. 4 De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren.

5 Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. 6 Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’ 7 Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ 8 ‘Ja, doe dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. 9 De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en voedde het. 10 Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.

Bron: jongerenbijbel