Opstanding

“Hij is hier niet, want hij is opgestaan.
Dat zei hij toch; u had het kunnen weten.
Bent u zijn woorden nu al weer vergeten?
Het is nu met zijn lijdenstijd gedaan.”

De engel Gods ontsluit het lege graf
dat uitzicht biedt op vol en eeuwig leven.
“Zeg, dood, waar is uw prikkel nu gebleven?
Gedolven is uw graf, uw tijd loopt af.”

De mensen die het voor zichzelf verknolden,
wordt liefdevol en kosteloos, na spijt,
schuld van vandaag en morgen kwijtgescholden.

Wie wil er nu niet worden vrijgepleit
en juichen dat zijn kwaad niet wordt vergolden?
Sta op en leef het paasfeest toegewijd.

Janssien Deijl

Maart: Jezus is opgestaan

In de maand maart staat het paasevangelie centraal.
Jezus zweet bloed en vraagt zijn Vader of het oordeel aan hem voorbij kan gaan. ‘Maar niet mijn wil, maar de uwe geschiede.’ Jezus schikt zich in de wil van zijn Vader en wordt in de hof van Gethsemane door de kus van Judas verraden en gearresteerd. Jezus wordt gegeseld en op bevel van Pontius Pilatus aan het kruis genageld. Wanneer hij sterft treedt er een aardbeving op en scheurt het gordijn in de tempel in doormidden.

Na drie dagen staat Jezus op uit de dood. Het graf waar hij in lag is leeg en de steen weggerold. De eerste persoon aan wie Jezus zich laat zien is Maria.

Dit bijbelverhaal staat in Lucas 23:26-24:12

Verloren zonen

“Mag ik alvast mijn deel,

het geld waarop ik recht heb, vader?”

De jongste zoon verklaart zich nauwelijks nader,

hij ziet zijn keuze niet als immoreel.

 

De wijde wereld wacht.

Het fuiven kan beginnen;

de buit is lekker binnen.

Het lieve leven lacht.

 

Totdat zijn levenslot

zich keert: versnoept zijn laatste oortje.

En hongersnood, een karig tussendoortje,

maakt dat hij nu de hond vindt in de pot.

 

Berouwvol komt hij thuis.

Daar wachten open armen

van vader, vol erbarmen,

en hemels feestgedruis.

 

De oudste zoon briest boos:

“Verdiende juist ik niet een feestje?

Ik leefde volgens huisje, boompje, beestje.

Die zoon van u gedroeg zich nutteloos.

En u vermoedt niet half

hoe hij straks in zijn nieuwe kleren

weer al te gretig op uw zak zal teren.

Hij heeft geen recht op dat gemeste kalf.”

 

Dan spreekt zijn vader zacht:

“Door schande en door schade

leert men het woord genade,

en leven na de nacht.”

 

Janssien Deijl

Februari: de verloren zoon

Op de 5e plaats in de top 10 van de mooiste Bijbelverhalen van ‘s-Hertogenbosch staat de gelijkenis die Jezus vertelt over de verloren zoon. In de maand februari staat dit verhaal centraal in diensten en activiteiten die door de deelnemende Bossche kerken worden georganiseerd. We nodigen u van harte uit om deze activiteiten bij te wonen! Of u nu op dit verhaal gestemd heeft of niet. In de agenda ziet u een overzicht van de activiteiten.

Het verhaal
Een vader heeft twee zonen, de oudste is ijverig en serieus, de tweede vraagt zijn erfenis en jaagt al het geld er in korte tijd door. Wanneer hij de varkens hoedt komt hij tot bezinning en keert terug naar zijn vader die hem omhelst en een feest voor hem organiseert. de oudste zoon is boos op zijn vader.

Lees het verhaal op debijbel.nl