Kennismaking Alpha

Heb je na het slotevent behoefte aan meer informatie over het christelijke geloof? Misschien is de Alpha-cursus dan iets voor jou!

Alpha bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Het is laagdrempelig, leerzaam en gezellig. Een ontspannen manier om te ontdekken wat het geloof inhoudt. Deze cursus start weer in het nieuwe seizoen (na de zomervakantie).

Ter kennismaking op de Alpha organiseren we een borrel, op vrijdagavond 1 juli. Op deze avond krijg je meer informatie over wat de cursus inhoud en kun je eventuele vragen alvast stellen.

Voor meer informatie of om je aan te melden voor de borrel kun je contact op nemen met Antoinette Jansen: familiemjansen@ziggo.nl

Vuur op de Parade!

Op zaterdag 26 maart organiseert het Beraad van Kerken van 19.00 tot 20.00 uur het Vuur op de Parade. Het Beraad van Kerken‘s-Hertogenbosch heeft zich vanaf het moment van oprichting ingezet om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. Het gezamenlijk ontsteken van het vuur, vlak voor de Paaswake, onderstreept de onderlinge verbondenheid.

We geven uiting aan onze verbondenheid door een gezamenlijk licht te ontsteken op de Parade en hiermee onze Paaskaars of Lantaarn aan te steken.Vanuit het Vuur op de Parade wordt het Licht meegenomen naar de verschillende kerken om zo het Paasfeest in te luiden. Met Pasen vieren we dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Dit Bijbelverhaal is gekozen tot één van de 10 mooiste Bijbelverhalen van onze stad.Het Vuur op de Parade is een mooie manier om samen bij dit verhaal stil te staan.

We willen niet alleen het licht delen met de kerken maar ook met dak-en-thuislozen. Tijdens het Vuur op de Parade zal de werkgroep ZinSpirit aanwezig zijn. ZinSpirit is betrokken bij het Inloopschip, waar daklozen terecht kunnen voor bed, bad en brood en overdag thuislozen terecht kunnen voor koffie, thee en ontmoeting. ZinSpirit zal tijdens het Vuur op de Parade vertellen over hun werk, hun present-zijn en hun delen van geloof en vertrouwen met mensen wiens levens en dromen gebroken zijn.

Alle kerken, kerkelijke denominaties, geloofsbewegingen en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Veel voorgangers, predikanten en kerkbesturen, en andere belangstellenden die voor vrede en eenheid kiezen, hebben aangegeven bij het Vuur op de Parade aanwezig te zullen zijn.

Impressie kerst-event 22 december

Op 22 december organiseerden we een kerst-event op het Kerkplein. Het kerstverhaal werd verteld en tot leven gebracht met tableaux vivants. Veel mensen bleven stilstaan om het gebeuren te bekijken! Was je er niet bij? Bekijk dan de impressie!

 


Kerstevent 2015

Op 22 december organiseren de deelnemende kerken een Kerst-event voor alle bezoekers van de Bossche binnenstad. Kom kijken, luisteren en je licht opsteken!

  • Singer/songwriter David Savage
  • Het kerstverhaal uitgebeeld in tableaux vivants
  • Kerst Sing-along

Het event vindt plaats in en rond de Grote Kerk, Kerkstraat 20.

Tijd: 16 – 22 uur.

kerstflyer

December: de geboorte van Jezus

In de maand december staat -vanzelfsprekend?- het Kerstverhaal centraal. Je vindt het in Lucas 2

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ (2:14) en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.