Een bijbelverhaal met veel diepgang

Een bezoeker licht zijn keuze voor het bijbelverhaal van de Verloren zoon toe:

Het verhaal van de Verloren Zoon, ofwel over de Barmhartige Vader, geeft duidelijk aan dat we God als een liefdevolle Vader mogen zien, bij Wie we altijd welkom zijn ondanks onze zondigheid. Het is daarom een heel hoopvol verhaal. Bovendien realistisch, omdat we weliswaar moeten streven naar heiligheid maar dit in de praktijk toch erg moeilijk is.
Daarnaast is het een verhaal met veel diepgang en allerlei invalshoeken, zoals de reactie van de oudste zoon, die heel herkenbaar is. Tot slot (alhoewel er nog veel meer over te zeggen valt), geeft het ons te denken over hoe barmhartig we zelf wel of niet zijn t.o.v. de fouten van onze kinderen en anderen.