Maart: Jezus is opgestaan

In de maand maart staat het paasevangelie centraal.
Jezus zweet bloed en vraagt zijn Vader of het oordeel aan hem voorbij kan gaan. ‘Maar niet mijn wil, maar de uwe geschiede.’ Jezus schikt zich in de wil van zijn Vader en wordt in de hof van Gethsemane door de kus van Judas verraden en gearresteerd. Jezus wordt gegeseld en op bevel van Pontius Pilatus aan het kruis genageld. Wanneer hij sterft treedt er een aardbeving op en scheurt het gordijn in de tempel in doormidden.

Na drie dagen staat Jezus op uit de dood. Het graf waar hij in lag is leeg en de steen weggerold. De eerste persoon aan wie Jezus zich laat zien is Maria.

Dit bijbelverhaal staat in Lucas 23:26-24:12