Maria en de engel: een overdenking

Onderstaande tekst is een overdenking die centraal stond in een samenkomst over dit bijbelverhaal. Aan het begin werd de video “Mary did you know” getoond.

 

Gabriel

Gods boodschapper hier is de engel Gabriel. Hij kwam bij de profeet Daniel met een boodschap. Hij was ook net bij de priester Zacharias, man van Elizabeth, geweest om de geboorte van Johannes de Doper aan te kondigen. Gabriels naam komt van Gever = sterke man El = God, sterke man van God. Hij moet een imposante boodschapper van God zijn. Tegen Zacharias zegt hij: Ik ben Gabriel die altijd in Gods nabijheid is. Daarom wordt wel gedacht dat hij een van de aartsengelen is, engelen met een speciale positie in Gods koninkrijk. En nu staat hij hier voor Maria.

Maria 

Maria is een Israëlitische jonge vrouw, nog maagd, in ondertrouw met Jozef, wonend in Nazareth, dorpje in Galilea. Gabriel groet haar (het bekende Ave Maria), jij bent gezegend, de Heer is met je! Er staat Maria schrok hevig, ze vroeg zich af, overlegde in haar hart, wat betekent dit?

Gabriel stelt haar gerust. Maria, God houdt van je, Hij geeft je genade. Luister, Maria, je zult zwanger raken en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen.

Even een praktisch puntje, Maria vraagt zich af: hoe kan dit? Ik ben maagd.

Het antwoord: God Zelf zal dit in jou bewerken! God is het die hier spreekt, Hij gaat het doen!

Maria, je krijgt een teken: dit zal gebeuren en je bent niet alleen, ook je veel oudere nicht Elizabeth is zwanger. Want, en dit zijn de laatste woorden van Gabriel: voor God is niets onmogelijk!

Jezus

Een indrukwekkende Gabriel, een ontroerend oprechte Maria… maar de belangrijkste persoon in dit verhaal is iemand anders. Maria’s hart beseft dat. Het gaat vanaf nu in mijn leven om Jezus! Zullen we eens kijken wat Gabriel precies tegen Maria zegt over Jezus?

Jezus, Yeshoea, Messias = Redder. Hij die redt.

  • een groot man
  • Zoon van de Allerhoogste
  • God geeft Hem de troon van zijn voorvader koning David
  • Tot in eeuwigheid zal hij Koning zijn over Israël
  • Heilig, Zoon van God

 

Gabriel de engel, die altijd in Gods aanwezigheid is, laat er geen twijfel over bestaan. Hij vertelt hier precies de identiteit van Jezus, de zoon van God is, de beloofde Messias en Hij komt om te redden.

Als je er over nadenkt, het gaat hier over een machtig groot wonder!

Dat deze Jezus, Gods Zoon, Zijn heerlijkheid in de hemel verlaat en op deze wereld komt als een kleine Joodse baby, een mens, een van de zijnen die Hij zo liefheeft. Hoe past zoveel grootheid, zoveel heiligheid, zoveel liefde, zoveel scheppingskracht in een klein mensje? Voor God is in grote liefde echt niets onmogelijk!

Maria gelooft het. Mary did you know?

Ja, ze wist het, de Messias komt! Hij komt in mijn leven, in mijn buik. En ze reageert.

Er zijn ook mensen in de bijbel die niet reageren als een engel hen bezoekt maar gewoon verbluft achterblijven. Er zijn mensen die blijven bij vragen. Maar deze jonge vrouw gaat voorbij aan de vragen en reageert puur vanuit haar hart, haar liefde voor God. Maria’s reactie is kostbaar: ze zegt, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.

En dan is deze korte, intense ontmoeting voorbij. Gabriel laat haar weer alleen.

EN DAARNA DAN? 

Het klinkt allemaal prachtig, wonderlijk en dat is het ook. Tegelijk is het ook heel heftig! Wij weten hoe alles verder ging. Maar Maria wist dat niet. Probeer je het eens voor te stellen. Hoe ga je dan verder? Het leven wat je leeft, is in een paar minuten helemaal veranderd door Gods woorden in je leven. Jij bent veranderd. Hoe nu verder? Wat vertel je je ouders en je omgeving? Dat gaat niemand toch geloven?

Gelukkig kan Maria naar haar nicht Elizabeth. En nog mooier, daar ziet ze wat Gabriel heeft voorspeld. Het is echt waar! Elizabeth en Johannes zijn blij als Maria en Jezus op bezoek komen. Hun connectie is hemels sterk. Opeens kan Maria gewoon met iemand hierover praten. Elizabeth weet ook van Gods plan. Heerlijk. Weer spreekt Maria’s hart. Ze is diep overtuigd.

Maria zingt het uit voor God: Prijs en loof de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder, hij heeft ook gehad voor mij, zijn minste dienares, alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan.

Maar het verhaal gaat door.

Maria werd zwanger als maagd, want de profeet Jesaja over de Messias voorspeld dat hij geboren zou worden uit een maagd. Maar zou Jozef haar verloofde dit geloven? Er staat dat Jozef overweegt, omdat hij een integere man is, om haar dan maar in stilte weg te sturen en haar niet openlijk te verstoten. Gelukkig verschijnt ook aan Jozef een engel. Ja, er zitten heel wat engelen in het verhaal van Jezus komst. Want de regie over dit hele wonderlijke proces komt rechtstreeks uit de hemel. Zo zorgt God ervoor dat Jozef samen met Maria dit avontuur aangaat. Jozef was een afstammeling uit de lijn van Koning David. Zo gebeurt wat de profeet Jesaja ook voorspeld had, namelijk dat de Messias een zoon van David zou zijn.

Oke, ze zijn samen, ze hebben elkaar. Maar Jozef en Maria leefden in een door de Romeinen bezet Israël, onderdrukking en geweld, een heftige tijd. Deze bezetting was de aanleiding dat Jozef en zijn hoogzwangere Maria naar Bethlehem, de stad van David, moeten reizen. Niet makkelijk zo’n tocht, en een stal (vermoedelijk in de vorm van een grot) is niet een prettige plek om te bevallen. Heftig. Maar zo gebeurt wat de profeet Micha voorspeld had: de Messias wordt in Bethlehem geboren. Er komen herders op kraambezoek, er komen wijzen uit het oosten op aanwijzingen uit de hemel. Heftige, zware dingen, bijzonder mooie dingen, duisternis en licht, allemaal door elkaar heen.

En dan die nacht dat Jozef en Maria uit Bethlehem met hun kleine kindje Jezus moeten vluchten. Ze laten alles achter en gaan naar Egypte. De zoon van God, Jezus was een vluchteling. Hij was met zijn ouders op de vlucht voor geweld en duisternis.

Zo gebeurde wat voorspeld was door de profeet Hosea over de Messias: God zegt, uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen. In Jezus’ leven zijn alle profetieën over de Messias uitgekomen, vanaf het allereerste begin van Zijn komst in deze wereld. Zijn Vader in de hemel, God, heeft de regie hierover. De vervulling van deze profetieën is een teken voor ons: Jezus is de beloofde Messias! God heeft alles in Zijn hand! Voor Hem is niets onmogelijk.

 

Maria ‘s hart

Maar vanuit het perspectief van Maria toen lijkt het me soms echt zwaar.

Ze heeft offers gebracht. Tegelijk prijzen we haar gelukkig, ze kreeg nieuwe leven zo dichtbij Jezus mogen zijn.

Hoe is dat bij ons? God spreekt tot je. Je ontvangt nieuw leven, het mooiste wat er is. Tegelijk vraagt het leven met God soms ook een prijs, gehoorzaam en trouw zijn aan God. Ken je dat?

Maria blijft niet hangen in vragen ‘ja, maar hoe moet het allemaal?’

Ze geeft zich over: God, ga Uw weg met mij. Dat leeft in haar hart.

Niet alleen op dat moment dat ze deze woorden uitspreekt, ook de jaren erna. Over Maria lezen we een aantal keren dat ze Gods woorden in haar hart bewaart. Gods woorden zijn kostbaar voor Maria! Er staat een paar keer: Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart.

En dan is daar dat diepste punt: het sterven van haar Jezus. Zou ze toen terug gedacht hebben aan de woorden van de profeet Simeon, die ze bewaarde in haar hart? ‘Sommigen mensen zullen Jezus verwerpen en een zwaard, Maria, zal door jouw ziel gaan.’

Soms gaan dingen zo anders dan we hadden gewild, verwacht of gehoopt. Zou Maria gedacht hebben aan de woorden van Gabriel: voor God is niets onmogelijk!

Soms komen we op punten in ons leven dat we alleen nog kunnen zeggen: ook al begrijp ik het allemaal niet, ik wil U wel vertrouwen. Ook al zie ik het soms niet, U bent God, bij U is niets onmogelijk.

De tijd waarin we leven, is best heftig. Wat gebeurt er veel. Maar God is niet veranderd. Hij is aan het werk in deze wereld en wil jou en mij gebruiken. Onze wereld heeft mensen nodig die willen leven vanuit de kracht van Jezus.  Mensen die zich helemaal overgeven aan God en zichzelf steeds eraan herinneren, en vul je naam maar in: weet je nog, God redt, God is soeverein, God is goed, Hij leeft, God is het licht in de duisternis. Weet je nog, Jezus is Heer, voor God is niets onmogelijk!

 

Persoonlijk voorbeeld

Maria, yes, she knew. Maria geloofde in Jezus … in Handelingen 1 lezen we nadat Jezus naar de hemel is gegaan: vurig en eensgezind wijden zij (de discipelen van Jezus) zich aan het gebed, samen met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. (zelfs zijn natuurlijke broers geloven dat Hij de Messias is!)

Maria’s grootste geschenk was niet het ontvangen van een kindje maar vooral het ontvangen van haar Redder en Heer.

En alles wat in het lied ‘Mary, did you know’ staat over Jezus, werd werkelijkheid in Maria’s leven. En dat mag het ook worden in ons leven. Zullen we daar om bidden?