Kom naar de Ontdekavond!

In het kader van de 10 mooiste Bijbelverhalen van ‘s-Hertogenbosch organiseert de San Salvatorgemeenschap iedere maand een ontdekavond waarin we samen in het verhaal van de maand duiken. Wat betekent het verhaal voor ieder van ons? Wat vinden we mooi? Wat vinden we moeilijk te begrijpen? Naast het uitwisselen van eigen ervaringen komt ook een creatieve uiting  van het verhaal aan bod. Dat kan een lied, een filmpje, een kunstwerk of een spiegelverhaal zijn.  

De eerste avond over David en Goliath vindt plaats op woensdagavond 30 september van 20.00 tot 21.30 uur in Cello, van der Eygenweg 1 in ’s-Hertogenbosch. U bent van harte welkom op deze Bijbelse ontdekavond voor ongelovigen en andere religieuze  mensen.

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. We vragen wel een vrijwillige bijdrage voor de koffie en thee. Iedere ontdekavond staat op zichzelf en er is geen voorkennis nodig.

De San Salvatorgemeenschap is een oecumenische geloofsgemeenschap die in 2011 in  ’s-Hertogenbosch is ontstaan. De San Salvator gemeenschap wordt gekenmerkt door een open manier van geloven, onderlinge saamhorigheid en maatschappelijke betrokkenheid.
De San Salvatorgemeenschap is een vereniging met ruim 500 leden. Meer informatie is te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl