Opstanding

“Hij is hier niet, want hij is opgestaan.
Dat zei hij toch; u had het kunnen weten.
Bent u zijn woorden nu al weer vergeten?
Het is nu met zijn lijdenstijd gedaan.”

De engel Gods ontsluit het lege graf
dat uitzicht biedt op vol en eeuwig leven.
“Zeg, dood, waar is uw prikkel nu gebleven?
Gedolven is uw graf, uw tijd loopt af.”

De mensen die het voor zichzelf verknolden,
wordt liefdevol en kosteloos, na spijt,
schuld van vandaag en morgen kwijtgescholden.

Wie wil er nu niet worden vrijgepleit
en juichen dat zijn kwaad niet wordt vergolden?
Sta op en leef het paasfeest toegewijd.

Janssien Deijl